E-bidding

Re Notice for Video Preparation

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (दोस्रोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-१९) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत २०२१ देखि २०२५ सम्म एकिकृत सामुदायिक विकास परियोजना संचालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा दोलखा परियोजनाको गतिविधि झल्कने संक्षिप्त भिडियो सामाग्री तयार गर्नुपर्ने भएकोले यस अघि प्रकाशित सूचना अनुसार पर्याप्त सूचना नपरेकोले पुन …

Re Notice for Video Preparation Read More »

Invitation of TOR for Video Documentary Preparation

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्नेबारेको सूचना (पहिलोपटक प्रकाशित मिति २०८०-८-०४) नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलामले दोलखा जिल्लाको कालिन्चोक गाउपालिकामा स्थानीय साझेदार संस्था मार्फत २०२१ देखि २०२५ सम्म एकिकृत सामुदायिक विकास परियोजना संचालन गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा दोलखा परियोजनाको गतिविधि झल्कने संक्षिप्त भिडियो सामाग्री तयार गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक ब्यक्ति, फर्म, मिडिया हाउस एंव परामर्शदाताले निम्न कागजात …

Invitation of TOR for Video Documentary Preparation Read More »